Peter Levine

Peter Levine is een vooraanstaand figuur in de psychologie die de Somatic Experiencing (SE) methode heeft ontwikkeld, een benadering van traumaheling die zich richt op het lichaam en de lichamelijke gewaarwordingen. Hij baseerde dit op de observatie dat dieren in het wild, hoewel ze regelmatig traumatische situaties zoals aanvallen van roofdieren meemaken, zelden traumasymptomen vertonen.

Peter Levine Nieuws

Lees al het laatste nieuws over Peter Levine

Trauma

Levine concludeerde dat dit komt doordat dieren instinctief mechanismen hebben om de energie van een traumatische gebeurtenis uit hun systeem te ontladen. Hij geloofde dat mensen vergelijkbare mechanismen hebben, maar dat culturele en sociale normen ons vaak beletten deze instincten te volgen. De SE-benadering probeert mensen te helpen deze vastgehouden energie te herkennen en los te laten, waardoor ze kunnen genezen van hun trauma's.

Boeken Peter Levine

Daarnaast heeft Levine een scala aan boeken en publicaties geschreven die zijn inzichten en methoden uitleggen, waarmee hij een invloedrijke stem is geworden op het gebied van trauma en herstel. Zijn werk heeft geleid tot een groter bewustzijn van het belang van het lichaam in de psychologische genezing en heeft veel therapeuten en patiënten geholpen in hun reis naar herstel.