PTSS

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan ontstaan na het ervaren of getuige zijn van een zeer traumatische, schokkende of bedreigende gebeurtenis. Typische gebeurtenissen die PTSS kunnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld ernstige ongelukken, fysiek of seksueel geweld, oorlogssituaties, natuurrampen of het verlies van een naaste. PTSS wordt gekenmerkt door langdurige en ernstige stressreacties die het dagelijks functioneren van een persoon beïnvloeden en die niet afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

PTSS Nieuws

Lees al het laatste nieuws over PTSS

De symptomen van PTSS kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Ten eerste zijn er herbelevingssymptomen, waarbij de persoon de traumatische gebeurtenis steeds opnieuw ervaart. Dit kan in de vorm van flashbacks, nachtmerries of opdringerige gedachten en beelden. Ten tweede zijn er vermijdingssymptomen, waarbij personen situaties, mensen of gedachten vermijden die hen herinneren aan het trauma. Dit kan resulteren in sociaal terugtrekken en het vermijden van gesprekken over het trauma.

Daarnaast zijn er symptomen gerelateerd aan negatieve veranderingen in gedachten en stemming. Personen met PTSS kunnen last hebben van aanhoudende negatieve emoties zoals angst, schuld of schaamte. Ze kunnen zich van anderen vervreemd voelen of moeite hebben met het ervaren van positieve emoties. Ook kunnen ze last hebben van vertekende overtuigingen over zichzelf of anderen, bijvoorbeeld dat de wereld extreem gevaarlijk is of dat zijzelf zwak zijn.

Tot slot zijn er veranderingen in arousal en reactiviteit. Dit kan zich uiten in prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid, en schrikreacties. In ernstige gevallen kunnen deze symptomen leiden tot problemen in relaties, op het werk, en in het dagelijks functioneren. Behandeling van PTSS kan bestaan uit verschillende vormen van psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR, en soms medicatie. Het is belangrijk dat PTSS wordt herkend en behandeld, omdat het een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven.