Stephen Porges

Stephen Porges is een vooraanstaande Amerikaanse neurowetenschapper en professor in de psychiatrie, het meest bekend om zijn ontwikkeling van de Polyvagal Theorie. Deze theorie heeft onze kennis over het autonome zenuwstelsel verdiept en vernieuwd, met name met betrekking tot hoe het stelsel zich verhoudt tot sociale gedragingen, regulering van emoties en traumatische ervaringen.

De Polyvagal Theorie biedt inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel door de introductie van een hiërarchisch model met drie systemen: het ventrale vagale systeem (geassocieerd met sociale verbinding), het sympathische systeem (vaak gerelateerd aan het vecht-of-vlucht mechanisme) en het dorsale vagale systeem (geassocieerd met een toestand van bevriezing). Deze theorie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we begrijpen hoe het lichaam reageert op gevaar en veiligheid, en hoe die reacties impact hebben op mentale gezondheid.

Dankzij Porges' werk hebben therapeuten en onderzoekers nu een dieper inzicht in de fysiologische grondslagen van diverse psychische aandoeningen, vooral die welke samenhangen met trauma. Zijn werk heeft geleid tot vernieuwde behandelingsmethoden die de fysiologische responsen van het lichaam op stress en trauma adresseren en bevordert een holistische benadering van de geestelijke gezondheidszorg.

Stephen Porges Nieuws

Lees al het laatste nieuws over Stephen Porges