Onderzoek vindt link tussen psychische aandoeningen en luchtverontreinigende stoffen

Onderzoek vindt link tussen psychische aandoeningen en luchtverontreinigende stoffen

Een onderzoek, dat op 28 april in JAMA Network Open is verschenen, van meerdere decennia onder jongvolwassenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, heeft een hoger percentage symptomen van psychische aandoeningen gevonden onder degenen die tijdens de kindertijd en adolescentie zijn blootgesteld aan hogere niveaus van luchtverontreinigende stoffen, met name stikstofoxiden.

Eerdere studies hebben een verband aangetoond tussen luchtverontreiniging en het risico op specifieke psychische stoornissen, waaronder depressie en angst, maar deze studie keek naar veranderingen in de geestelijke gezondheid die alle vormen van stoornis en psychisch leed omvatten die samenhangen met blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreinigende stoffen.

Luchtverontreinigende stoffen en psychische aandoeningen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat momenteel dat negen van de tien mensen wereldwijd worden blootgesteld aan hoge niveaus van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht, die worden uitgestoten tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen in auto’s, vrachtwagens en krachtcentrales, en door veel fabrieken, afvalverwijdering, en industriële processen.

In deze studie werd gevonden dat luchtverontreiniging, een neurotoxisch middel, een zwakkere risicofactor voor psychische aandoeningen is dan andere, bekendere risico's, zoals familiegeschiedenis van psychische aandoeningen, maar even sterk was als andere neurotoxische stoffen waarvan bekend is dat ze de geestelijke gezondheid schaden.

Engeland en Wales

De onderwerpen van deze studie zijn een verzameling van tweeduizend kinderen geboren in Engeland en Wales tussen 1994 en 1995 en gevolgd tot jonge volwassenheid. Ze hebben regelmatig deelgenomen aan evaluaties van lichamelijke en geestelijke gezondheid en hebben informatie verstrekt over de grotere gemeenschappen waarin ze leven.

Onderzoekers maten de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen door de luchtkwaliteit te modelleren rond studie huizen van leden op de leeftijd van tien en achttien jaar met behulp van hoogwaardige lucht verspreidingsmodellen en gegevens van de Britse National Atmospheric Emissions Inventory en de Britse Road-Traffic Emissions-inventaris van het Imperial College. Tweeëntwintig procent van de kinderen bleek blootstelling aan NOx (stikstof) te hebben gehad die de WHO-richtlijnen overschreed, en 84 procent had blootstelling aan PM2,5 (fijnstof) die de richtlijnen overschreed.

Geestelijke gezondheid

Het onderzoeksteam beoordeelde ook de geestelijke gezondheid van deelnemers op achttienjarige leeftijd. Symptomen geassocieerd met tien verschillende psychiatrische stoornissen - afhankelijkheid van alcohol, cannabis of tabak; gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit; ernstige depressie, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis en eetstoornis; en denkstoornis symptomen gerelateerd aan psychose - werden gebruikt om een ​​enkele maatstaf voor geestelijke gezondheid te berekenen, de psychopathologische factor of afgekort ‘p-factor’ genoemd.

Hoe hoger de p-factor score van een persoon, hoe groter het aantal en de ernst van de geïdentificeerde psychiatrische symptomen. Individuen kunnen ook verschillen in hun geestelijke gezondheid over de subdomeinen van psychopathologie, die symptomen van angst of disfunctie groeperen die zich op uiterlijk zichtbare manieren manifesteren (externaliserende problemen, zoals gedragsstoornissen), die grotendeels intern worden ervaren (internaliserende problemen, zoals angst), en via wanen of hallucinaties (symptomen van een denkstoornis).

Situatie gezinswijken

Uniek aan deze studie, de onderzoekers beoordeelden ook kenmerken van gezinswijken om rekening te houden met nadelige buurt omstandigheden die verband houden met hogere luchtverontreiniging niveaus en een groter risico op psychische aandoeningen, waaronder sociaal economische deprivatie, fysieke achteruitgang, sociale ontkoppeling en gevaarlijkheid. Hoewel de luchtverontreiniging niveaus groter waren in buurten met slechtere economische, fysieke en sociale omstandigheden, veranderde het aanpassen van de studieresultaten voor buurtkenmerken de resultaten niet, evenals de aanpassing voor individuele en gezinsfactoren, zoals emotionele en gedragsproblemen bij kinderen of sociaaleconomische families. status en geschiedenis van psychische aandoeningen.

In de toekomst is het studieteam geïnteresseerd om meer te weten te komen over de biologische mechanismen die blootstelling aan luchtverontreiniging op jonge leeftijd in verband brengen met een groter risico op psychische aandoeningen bij de overgang naar volwassenheid. Eerder bewijs suggereert dat blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen kan leiden tot ontstekingen in de hersenen, wat kan leiden tot problemen bij het reguleren van gedachten en emoties. (Foto: Pexels/Anete Lusina)

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties