Psychosociale stress kan vrouwen een aanzienlijk hoger risico op coronaire hartziekten geven

Psychosociale stress kan vrouwen een aanzienlijk hoger risico op coronaire hartziekten geven

Psychosociale stress kan vrouwen een aanzienlijk hoger risico op coronaire hartziekten geven, volgens een recente studie van onderzoekers van de Drexel University Dornsife School of Public Health, onlangs gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association.

De studie suggereert specifiek dat de effecten van werkdruk en sociale druk - het negatieve aspect van sociale relaties - op vrouwen een krachtige invloed uit kunnen oefenen. Samen worden ze geassocieerd met een hoger risico van eenentwintig procent op het ontwikkelen van coronaire hartziekten. Er is sprake van overbelasting op het werk wanneer een vrouw onvoldoende kracht heeft om aan de eisen en verwachtingen van het werk te voldoen.

Uit de studie bleek ook dat levensgebeurtenissen met veel stress, zoals de dood van een echtgenoot, een scheiding of fysiek of verbaal misbruik, evenals sociale druk, elk afzonderlijk verband hielden met een respectievelijk twaalf procent en negen procent hoger risico op coronaire hartziekten.

Het onderzoek

De Drexel-studie gebruikte gegevens van een steekproef van meer dan tachtigduizend postmenopauzale vrouwen uit de Women’s Health Initiative Observational Study, die deelnemers volgde van 1991 tot 2015, om betere methoden te vinden voor het voorkomen van kanker, hartaandoeningen en osteoporose bij vrouwen. In de huidige vervolgstudie evalueerden Drexel-onderzoekers het effect van psychosociale stress door werkdruk, stressvolle levensgebeurtenissen en sociale druk (via een enquête), en associaties tussen deze vormen van stress, op coronaire hartziekten.

Hartziektes 

Bijna vijf procent van de vrouwen ontwikkelde een coronaire hartziekte gedurende de veertien jaar en zeven maanden durende studie. Gecorrigeerd voor leeftijd, tijd op het werk en socio-economische kenmerken, werden gebeurtenissen in het leven met veel stress geassocieerd met een twaalf procent verhoogd risico op coronaire hartziekten, en veel sociale stress werd geassocieerd met een negen procent verhoogd risico op coronaire hartziekten. Werkdruk werd niet onafhankelijk geassocieerd met coronaire hartziekten.

Coronaire hartziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten, treden op wanneer de slagaders van het hart vernauwd raken en niet voldoende zuurstofrijk bloed naar het hart kunnen brengen. Het nieuwste werk bouwt voort op eerdere studies die psychosociale stress in verband brengen met coronaire hartziekten, door uit te zoeken hoe werkdruk en sociale druk samenwerken om het ziekterisico te vergroten.

‘De COVID-19-pandemie heeft de voortdurende stress voor vrouwen bij het balanceren tussen betaald werk en sociale stressfactoren aan het licht gebracht. We weten uit andere studies dat werkdruk een rol kan spelen bij het ontwikkelen van CHD, maar nu kunnen we de gecombineerde impact van stress op het werk en thuis op deze slechtere gezondheidsuitkomsten beter bepalen’, zei hoofdauteur Yvonne Michael, ScD, SM, een universitair hoofddocent aan de Dornsife School of Public Health. De auteurs van de studie zeggen dat toekomstige studies moeten kijken naar de effecten van ploegenarbeid op coronaire hartziekten en de effecten van taakeisen op basis van geslacht moeten onderzoeken. (Foto: Pexels/ Liza Summer)

Meest gelezen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Lees meer

Net binnen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Waarom een afbraakproduct van DDT nog steeds in dode grutto's wordt gevonden

Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies vond onlangs een afbraakproduct van DDT in elf eieren en drie dode grutto's. Het bew...

Help je anderen? Dan is de kans groot dat zij jou ook willen helpen

Elkaar helpen is belangrijk in de wereld. Maar waarom en op welke manier komt een samenwerking tot stand? Volgens een nieuwe...

Onderzoekers vinden mogelijkheid voor medisch cannabis gebruik zonder bijwerkingen

Veel mensen leven met chronische pijn, en in sommige gevallen kan cannabis verlichting bieden. Maar de drug kan ook het geheu...

Lees meer