schematherapie

Jeffrey Young is de grondlegger van Schema Therapie, een uitbreiding van de traditionele cognitieve gedragstherapie, die zich richt op de identificatie en verandering van diepgewortelde patronen of schema's in denken en gedrag. Hoewel Young niet specifiek bekend staat om zijn werk over copingmechanismen in het algemeen, zijn zijn inzichten in schema's nauw verwant aan hoe mensen omgaan met stress en emotionele uitdagingen.

In Schema Therapie identificeert Young een aantal maladaptieve schema's die in de kindertijd ontstaan en die de manier waarop volwassenen denken, voelen, en zich gedragen beïnvloeden. Deze schema's kunnen leiden tot maladaptieve copingmechanismen. Young onderscheidt drie hoofdcategorieën van copingresponsen op schema's:

  1. Overgave aan het Schema: Dit gebeurt wanneer iemand de schema's accepteert en zich gedraagt op manieren die ze versterken. Bijvoorbeeld, iemand met een verlatingsschema kan constant op zoek zijn naar geruststelling in relaties.
  2. Vermijding van het Schema: Dit houdt in dat men situaties of activiteiten vermijdt die het schema kunnen activeren. Bijvoorbeeld, iemand met een schema van 'mislukking' kan uitdagingen of nieuwe kansen vermijden.
  3. Compensatie van het Schema: Dit gebeurt wanneer iemand zich overcompenserend gedraagt in reactie op een schema. Bijvoorbeeld, iemand met een schema van 'ondergeschiktheid' kan overdreven assertief of dominant worden in een poging dit gevoel van ondergeschiktheid tegen te gaan.

Young's benadering in de Schema Therapie is erop gericht deze maladaptieve schema's en copingmechanismen te identificeren en te veranderen in meer adaptieve en gezonde manieren van denken en reageren. Door dit te doen, helpt Schema Therapie individuen hun onderliggende emotionele behoeften te begrijpen en te vervullen, wat leidt tot een gezonder en meer bevredigend leven.

schematherapie Nieuws

Lees al het laatste nieuws over schematherapie