‘De zekerste manier om gelukkig te zijn, is het geluk van anderen te zoeken’

‘De zekerste manier om gelukkig te zijn, is het geluk van anderen te zoeken’

Martin Luther King Jr. zei dat de ‘zekerste manier om gelukkig te zijn, is het geluk van anderen te zoeken’. Nieuw onderzoek, gepubliceerd door een team van psychologen van de Universiteit van Missouri-Columbia, suggereert dat de woorden van King vandaag de dag nog net zo waar zijn als een halve eeuw geleden - dat ons eigen geluk voor een deel wordt beïnvloed door de vriendelijkheid en vrijgevigheid die we anderen tonen.

Anderen helpen verhoogt het geluk

Om tot deze conclusie te komen, vroegen de auteurs een groep onderzoeksdeelnemers om deel te nemen aan een reeks gedragingen en gedachte-experimenten die handelingen van zelf-gericht geluk afzetten tegen die gericht op het verbeteren van het geluk van anderen.

In één onderzoek werden de deelnemers op straat aangesproken nadat ze hun auto hadden geparkeerd. Ze kregen een paar kwartjes van een onderzoeksassistent en werden gevraagd om ofwel hun eigen parkeermeter te voeden ofwel die van een naburige auto. De onderzoekers vroegen de deelnemers vervolgens hoe gelukkig ze zich voelden. Interessant was dat mensen die de meters van anderen voedden, een groter geluksgevoel vertoonden dan degenen die hun eigen meters voedden, ondanks het feit dat ze niet wisten wie ze aan het helpen waren.

In een ander experiment vroegen de onderzoekers de deelnemers om zich een moment te herinneren waarop ze iemand anders of zichzelf gelukkig probeerden te maken. Deelnemers werd gevraagd een paar zinnen te schrijven om de gebeurtenis te beschrijven en aan te geven hoe gelukkig ze zich daarbij voelden. Opnieuw rapporteerden deelnemers die gevraagd werden zich een tijd te herinneren waarin ze geprobeerd hadden het geluk van iemand anders te verbeteren, hogere niveaus van herinnert geluk dan degenen die schreven over een tijd waarin ze probeerden hun eigen geluk te verbeteren.

‘De resultaten van deze studies breiden bevindingen uit eerder onderzoek uit door aan te tonen dat mensen een verhoogd persoonlijk geluk ontlenen aan pogingen om andere mensen gelukkig te maken - een aanpak die voor veel mensen op het eerste gezicht contra-intuïtief kan lijken’, stellen de onderzoekers.

Gevoelens van nabijheid opwekken

Het onderzoek komt overeen met andere studies die aantonen dat geld uitgeven aan anderen iemands geluk meer verhoogt dan geld uitgeven aan zichzelf. Maar niet alleen financiële vrijgevigheid heeft de kracht om ons geluk te vergroten - het doneren van onze tijd aan iemand in nood, of gewoon het aannemen van een mentaliteit die het geluk van anderen boven ons eigen geluk stelt, heeft een positieve invloed op ons psychologisch welzijn.

De onderzoekers geven een goede verklaring voor het feit dat zij de resultaten zagen die zij zagen. Zij suggereren dat het te maken heeft met onze psychologische basisbehoefte aan ‘verwantschap’, oftewel ons dicht bij anderen voelen. Volgens de onderzoekers wekt een poging om een ander gelukkig te maken gevoelens van verbondenheid op, die op hun beurt verklaren waarom mensen zich uiteindelijk zelf gelukkig voelen. Dezelfde redenering werkt niet wanneer pogingen tot geluk of stemmingsverbetering op zichzelf gericht zijn.

Bovendien voegt dit onderzoek een nieuw punt toe aan een groeiende lijst van wetenschappelijk doorgelichte technieken die gericht zijn op geluksverbetering. Ander opkomend onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het vergroten van ons gevoel van belangrijkheid en autonomie, alsmede het ons inspannen om ons te omringen met optimistische mensen (en te leven in een gelukkiger samenleving), ook levensvatbare manieren zijn om het psychologisch welzijn te verbeteren.

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read

Read more