Natuur in de Veluwe wordt hard geraakt door stikstof

Natuur in de Veluwe wordt hard geraakt door stikstof

Uit een rondgang langs wetenschappers door NU.nl is gebleken dat de Veluwe hard wordt geraakt door een te hoge concentratie stikstof. Dit zorgt ervoor dat er vermesting en verzuring ontstaat, zo zegt bodemecoloog Wim van der Putten van onderzoeksinstituut NIOO-KNAW tegen de website.

Vermesting heeft als nadeel dat snelgroeiende planten verscheidene andere soorten wegdrukt. Verzuring op haar beurt veroorzaakt een tekort aan mineralen. Hierdoor krijgen eiken het moeilijk en minder eiken zorgt er weer voor dat vogels weg blijven.

Het verdwijnen van sommige planten moddert door in de ecologie. Zeldzame bijen, zweefvliegen en vlinders kunnen afhankelijk zijn van één soort plant. Volgens vlinderonderzoeker Michiel Wallis de Vries vliegen er inmiddels 60 procent minder gentiaanblauwtjes in vergelijking met 25 jaar geleden. De heivlinder en bosparelmoervlinder zijn met 90 procent afgenomen en de argusvlinder, duinparelmoervlinder en het tweekleurig hooibeestje zijn zelfs nergens meer te bekennen.

Dat in sommige delen van de Veluwe 90 procent van de eiken zijn verdwenen komt niet alleen door verzuring. Het is een wisselwerking tussen verzuring en klimaatverandering. Drogere zomers zorgen ook voor verzuring. En de zwakkere gezondheid van de eiken maakt ze kwetsbaarder voor weerveranderingen, waardoor allerlei katalysatoren ontstaan.

Ook grotere (roof)vogels hebben uiteindelijk last van de stikstof. De sperwer gaat door gebrek aan kleine vogels achteruit. Volgens Albert de Jong van vogelonderzoekcentrum SOVON hebben daarnaast de havik, wespendief en de draaihals het moeilijk. Tot slot zijn ook één van de laatste korhoenders het haasje. De laatste populatie ten oosten van de Veluwe dreigt in de problemen te raken. Ecologen zeggen dat kuikens steeds minder insecten vinden in het voorjaar en de insecten bevatten door verzuring minder mineralen. (foto: Michiel Verbeek/Wiki Commons)

Meest gelezen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Lees meer

Net binnen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Waarom een afbraakproduct van DDT nog steeds in dode grutto's wordt gevonden

Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies vond onlangs een afbraakproduct van DDT in elf eieren en drie dode grutto's. Het bew...

Help je anderen? Dan is de kans groot dat zij jou ook willen helpen

Elkaar helpen is belangrijk in de wereld. Maar waarom en op welke manier komt een samenwerking tot stand? Volgens een nieuwe...

Onderzoekers vinden mogelijkheid voor medisch cannabis gebruik zonder bijwerkingen

Veel mensen leven met chronische pijn, en in sommige gevallen kan cannabis verlichting bieden. Maar de drug kan ook het geheu...

Lees meer