Perls’ Gestaltbede: leven naar je eigen behoeftes

Perls’ Gestaltbede: leven naar je eigen behoeftes

Psychotherapeut en psychoanalist Fritz Perls kwam met een revolutionair levensmodel in de jaren ’60 van de vorige eeuw. In een periode waarin het individu steeds meer ruimte kreeg, en daardoor zocht naar een manier van zelfontplooiing en vrijheid, kwam hij met het antwoord.

Als psychotherapeut heeft Perls de gestalttherapie bedacht in de jaren ‘40. De gestaltherapie was een baanbrekende psychotherapeutische methode in de jaren ’40 omdat het bewust een persoonlijke band tussen de therapeut en cliënt bepleitte. Voor Perls' methode was men van mening dat er bewust een afstand moet worden gecreëerd tussen de therapeut en de cliënt. Elkaar vertrouwen in vrijheid was belangrijk voor de cliënt om zich open te kunnen stellen meende Perls. Perls was zijn tijd ver vooruit omdat hij zich realiseerde dat een belangrijke succesfactor voor therapie de persoon van de therapeut zelf is. Zijn behandelmethode heeft hij in de jaren ’60 verder uitgebreid naar een levensmodel. De openheid en de vrijheid die centraal stonden in zijn behandelmethode werden hierdoor ook de kern van de Gestaltbede.

Perls was namelijk van mening dat mensen de focus moeten leggen op leven als reactie op je eigen behoefte. Waarmee hij natuurlijk hard brak met het conservatieve conformisme uit die tijd. In die tijd was het gebruikelijk dat je je aanpaste aan de verwachtingen van de samenleving en je sociale milieu. Zijn levensmodel paste perfect in de snel veranderde maatschappij van die tijd. De rebelse jeugd – denk hierbij aan de progressieve jongeren die overal opstonden – omarmde de individualisering van de samenleving. Perls’ Gestaltbede werd een levensvisie voor hen.

Ik doe mijn dingen en jij doet jouw dingen.

Ik ben niet in deze wereld om te leven naar jouw verwachtingen,

En jij bent niet in deze wereld om te leven naar de mijne.

Jij bent jij, en ik ben ik.

En wanneer we elkaar per toeval vinden, is dat prachtig.

Wanneer niet, dan is er niets aan te doen.

(Fritz Perls, 1969)

Het wordt direct duidelijk wat Perls’ visie was. Leef je leven zoals jij wilt! Men hoeft niet altijd te conformeren naar de wens van een ander, conformeer jezelf naar wat jij goed acht. Zolang jouw behoeftes een ander niet schaadt. Verbonden zijn met elkaar in vrijheid was enorm belangrijk voor Perls. Autonoom zijn was een andere belangrijke pijler voor Perls, hij geloofde er heilig in dat wanneer men autonoom was in een relatie, of nu het een vriendschappelijke relatie was of een liefdesrelatie, de verbondenheid juist sterker werd.

Een visie, een levensmodel waar we vandaag de dag nog flink wat aan hebben. De druk om mee te doen aan online trends als sociale media is groot. Wat uiteraard soms hele leuke en spontane dingen kan opleveren, maar het heeft ook een negatieve kant. Steeds meer jongeren voelen een druk om continu op alles te reageren wat zich online afspeelt, maar ook om een perfect beeld van zichzelf te creëren op diezelfde sociale media. Deze druk uit zich steeds meer in een doorgeslagen prestatiedruk, iets wat te zien is in het hoge aantal burn-outs onder jongeren.

Perls’ individualistische visie was er een waar jij centraal staat. Een waarin jij jezelf vormt naar de behoeftes die jij ervaart en niet naar wat een ‘hype’, ‘trend’ of wat de ‘norm’ is. Het teruggaan naar wat jij belangrijk vindt moet je niet zien als egoïsme, maar als de weg naar vrijheid en autonomie. Want onthoudt wel: Perls’ vrijheidsideaal stopt wanneer jij een ander schaadt of dwingt te conformeren naar jouw wensen. Iets wat bij egoïsme nogal vaak gebeurt, je schaadt andermans autonomie om je eigen wil door te drammen. Dat moet je nooit nastreven, aldus Perls.

Tekst: Bart Reijmerink

Meest gelezen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Lees meer

Net binnen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Waarom een afbraakproduct van DDT nog steeds in dode grutto's wordt gevonden

Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies vond onlangs een afbraakproduct van DDT in elf eieren en drie dode grutto's. Het bew...

Help je anderen? Dan is de kans groot dat zij jou ook willen helpen

Elkaar helpen is belangrijk in de wereld. Maar waarom en op welke manier komt een samenwerking tot stand? Volgens een nieuwe...

Onderzoekers vinden mogelijkheid voor medisch cannabis gebruik zonder bijwerkingen

Veel mensen leven met chronische pijn, en in sommige gevallen kan cannabis verlichting bieden. Maar de drug kan ook het geheu...

Lees meer