Pedojacht in Nederland: Oppassen dat het niet erger wordt

Pedojacht in Nederland: Oppassen dat het niet erger wordt

In Nederland heerst een ware pedojacht. In Arnhem werd vorige week een pedofiel doodgemaakt door een groep jongeren. In Goes was het zaterdag misschien weer raak. Sommige mensen denken dat ze zelf het recht in handen mogen nemen en gaan persoonlijk op zoek naar pedofielen om ze eens mores te leren. Volgens experts is dit gedrag nóg schadelijker voor iedereen die met pedofilie te maken heeft.

Journalist Jacomijn de Lange deed onderzoek naar pedofolie en is van mening dat media ook niet objectief genoeg berichtgeven. 'Niemand is gebaat bij paniekreacties. De pedofiel niet, de ouders van het slachtoffer niet en het slachtoffer zelf natuurlijk al helemaal niet. De vraag is of een eventueel trauma van het slachtoffer groter is door de ervaring zelf of door de reacties op hetgeen is gebeurd', zegt ze tegen NemoKennislink.nl.

Ze deed onder andere onderzoek naar de berichtgeving in kranten over de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, ook wel 'pedopartij' genoemd. 'Sommige journalisten trokken fel van leer tegen pedofielen. Dat is niet hun taak. Een journalist hoort geen paniek te zaaien. Mensen hechten veel waarde aan wat kranten of televisierubrieken melden. Mensen gaan ervan uit dat wat in de krant staat waar is.'

Een ander probleem is dat des te harder de pedo wordt aangepakt, des te moeilijker het is voor het slachtoffer om erover te praten met zijn of haar ouders. Als de pedofiel als 'een monster' wordt bestempeld, neemt de barrière toe voor het slachtoffer om er over te praten. 'Wie durft er nou naar zijn ouders te stappen als vader meteen iemand de nek om wil draaien?', zegt Arda Gerkens van hulplijn Stopitnow.nl.

Forensisch psycholoog Ellen Janssen werkt eveneens bij de hulplijn en constateert dat pedofielen banger worden naarmate de berichtgeving rondom pedo's toeneemt. 'In periodes waarin pedofielen negatief in het nieuws komen, praten we met bellers vaak eerst lang over hun angst om ontdekt te worden', laat ze aan het NRC weten. Dit is vervelend, want mensen met pedofiele gevoelens zijn niet strafbaar.

Ze hebben gevoelens voor kinderen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook actie ondernemen. Pas als ze dat doen, dan worden ze pedoseksueel genoemd. Dan worden ze strafbaar. Voor een pedofiel die zich niet op het seksuele pad bevindt is er moeilijk therapie te krijgen. 'Behandeling voor de pedofiel die niets strafbaars doet is moeilijk te vinden. De GGZ vindt het vrijwel altijd te ‘forensisch’ en bij forensisch klinieken is de drempel voor pedofielen die niets strafbaars hebben gedaan hoog', aldus Janssen.

Oorzaak pedofilie

De vraag is onder andere waarom iemand gevoelens krijgt voor kinderen. Men stelde lang dat dit kwam doordat ze zelf zijn misbruikt in hun jeugd, maar een onderzoek in 2015 wees er op dat pedofielen waarschijnlijk zo geboren zijn. Zo zijn er zelfs eigenschappen gevonden waarbij pedofielen een grotere kans hebben om linkshandig te zijn, vaste oorlellen te hebben en een open gehemelte.

Jules Mulder, directeur van behandelcentrum De Waag, geeft tegenover NemoKennislink een genuanceerdere verklaring. Hij is van mening dat pedofilie ontstaat omdat een kind op een te jonge leeftijd is blootgesteld aan seks. Mogelijk dat hij of zij werd gedwongen om mee te kijken naar porno. 'Dan ontstaat een vervormd seksueel script. Sommige pedofielen werden daardoor vroegrijp en masturbeerden op heel jonge leeftijd al heel veel.’

Verder zou een aanzienlijk deel vroeger zijn misbruikt. Bij De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie, probeert men het complexe gedrag en de manier van denken van pedofielen te begrijpen. Er zijn volgens Mulder vier zaadjes die tot pedofilie kunnen leiden: een gebrek aan sociale intimiteit met anderen, een seksuele voorkeur voor kinderen, te weinig controle over gevoelens (kan door drank komen) en een anti-sociale levenshouding. Dit laatste zijn mensen die menen 'ergens recht op te hebben' en dat ze alles kunnen doen wat ze willen. (foto: Haibaron/Pixabay)

Meest gelezen

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Lees meer

Net binnen

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Waarom een afbraakproduct van DDT nog steeds in dode grutto's wordt gevonden

Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies vond onlangs een afbraakproduct van DDT in elf eieren en drie dode grutto's. Het bew...

Help je anderen? Dan is de kans groot dat zij jou ook willen helpen

Elkaar helpen is belangrijk in de wereld. Maar waarom en op welke manier komt een samenwerking tot stand? Volgens een nieuwe...

Onderzoekers vinden mogelijkheid voor medisch cannabis gebruik zonder bijwerkingen

Veel mensen leven met chronische pijn, en in sommige gevallen kan cannabis verlichting bieden. Maar de drug kan ook het geheu...

Noorderlicht in Nederland: een foto impressie

In het noorden van ons land was vannacht het noorderlicht te zien. Het duurde niet lang, maar op foto's van het bijzondere na...

Lees meer