Peterson over een gebalanceerd leven: 'We moeten op de grens tussen orde en chaos in leven'

Peterson over een gebalanceerd leven: 'We moeten op de grens tussen orde en chaos in leven'

Jordan B Peterson, de gerenommeerde Canadese hoogleraar en klinisch psycholoog, is over de hele wereld bekend geworden met zijn boek “12 Rules for Life” over het bestaan van orde en chaos, en benadrukt het belang van het begrijpen én gebruiken van deze dualiteit in het dagelijkse leven.

Peterson benadrukt de continue aanwezigheid van orde en chaos. Orde kan worden begrepen als het kennisdomein: het is een terrein dat we al 'verkend' hebben en is de plaats waar het gedrag van de wereld overeenstemt met onze eigen verwachtingen en verlangens. Chaos daarentegen, als de tegenpool in dit verhaal, kan dan worden begrepen als het 'domein van onwetendheid': het is 'onbekend terrein' en is de plaats waar we datgene dat we niet kennen en niet begrijpen tegenkomen.

Peterson beschrijft het leven als een optelsom van orde en chaos, waar beide in evenwicht zijn met elkaar en fungeren als een dualistische grondlaag. Peterson ziet het belang in van de duale aard van het (menselijke) bestaan. Hij geeft aan dat het in de eerste plaats belangrijk is om je bewust te zijn van deze dualiteit. Eens deze stap is gezet en de bewustwording is een feit, is het van wezenlijk belang voor ieder individu om op zoek te gaan naar het evenwicht in dit grenslandschap – de grijze zone – van waaruit betekenis en zingeving kan ontspringen.

In de onderstaande video legt Peterson zijn visie verder uit. (Foto: Schäferle/Pixabay)

Meest gelezen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Lees meer

Net binnen

De terugtrekking van de Antarctische ijskap kan verschrikkelijke gevolgen hebben

De Antarctische ijskap was in het verleden nog onstabieler dan eerder werd gedacht, en kwam daardoor soms dicht in de buurt b...

Leren omgaan met prikkels na de crisis is hetzelfde als het trainen voor een marathon weer oppakken

Na vijftien maanden van crisis lijkt er langzaam een einde aan te komen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de terrassen e...

Waarom een afbraakproduct van DDT nog steeds in dode grutto's wordt gevonden

Joost Lommen van CLM Onderzoek en Advies vond onlangs een afbraakproduct van DDT in elf eieren en drie dode grutto's. Het bew...

Help je anderen? Dan is de kans groot dat zij jou ook willen helpen

Elkaar helpen is belangrijk in de wereld. Maar waarom en op welke manier komt een samenwerking tot stand? Volgens een nieuwe...

Onderzoekers vinden mogelijkheid voor medisch cannabis gebruik zonder bijwerkingen

Veel mensen leven met chronische pijn, en in sommige gevallen kan cannabis verlichting bieden. Maar de drug kan ook het geheu...

Lees meer