Planten gaan met elkaar de strijd aan door klimaatverandering

Planten gaan met elkaar de strijd aan door klimaatverandering

Hoe planten omgaan met stressfactoren is al breed onderzocht. Maar wat gebeurt er als een plant wordt geconfronteerd met twee stressoren tegelijk? Onderzoekers laten zien hoe extreme droogte en planteninvasie ecosystemen in het Middellandse Zeegebied beïnvloeden.

De focus van het onderzoek lag op hoe kurkeik omgaat met twee stressoren: de eerste is extreme droogte; en de andere, de invasieve plantensoort zonneroosje (Cistus ladanifer). Het onderzoek heeft grote relevantie omdat beide stressfactoren momenteel duidelijk toenemen. Tegelijkertijd was er een hiaat in het onderzoek naar deze kwestie. Onderzoekers hebben tot nu toe zelden gekeken hoe verschillende, op elkaar inwerkende stressfactoren ecosystemen beïnvloeden.

De onderzoekers waren deels verrast door hun bevindingen. "De factoren wisselden dynamischer dan we hadden verwacht", zegt een van de onderzoekers. Tijdens natte jaren veroorzaakten de op elkaar inwerkende stressoren geen significante veranderingen in de kurkeik, terwijl in droge omstandigheden de factoren elkaar versterkten of bufferden.

Een verrassend resultaat was ook dat kurkeik, ondanks de dubbele belasting, zich beter kon herstellen dan verwacht na extreme droogte. De onderzoekers constateerden dat dit vooral gebeurt wanneer ook de invasieve zonneroosstruiken ernstig aangetast werden door de droogte. Het team zal zijn werk in Portugal voortzetten om meer gegevens te verzamelen en langetermijntrends te bekijken. (Foto: Ben Kerckx/Pixabay)

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read

Read more